Källa: Facebook

Som schackspelare, oavsett om man är amatör eller professionell, kommer man någon gång att stå inför ett underläge. Detta kan ske redan innan partiets start eller under spelets gång. När man är i det sådant underläge brukar man ofta ställa sig fråga: hur kan jag vända på detta till vinst?

Schack är som känt ett strategispel där varje drag kan ändra oddsen för vinst eller förlust. Självklart är chansen till vinst mindre om man möter en mer avancerad motståndare, men trots ett sådant underläge betyder det inte att man är fördömd till förlust. Men hur ska man då tänka när man hamnar i ett sådant underläge? Finns det några speciella strategier som förändrar ett underläge till vinst och hur ser man på dessa?

Rätt spelstrategi är A och O vid underläge

När man ligger i ett underläge gör många misstaget att ge upp eller börja spela passivt – vilket självklart resulterar i ett övertag hos motståndaren. Lyckligtvis finns det idag mängder av olika vinnande spelstrategier du kan anamma när du står inför ett sådant underläge.

Att gå ”all-in” i ett underläge är en mer aggressiv taktik som många idag använder sig av. Med denna taktik skapar du ett utgångsläge som gör det svårare för båda parterna att utföra sina drag. Genom att sätta båda parterna i en situation, där ett endaste drag kan vara avgörande för vinst eller förlust, jämnar man snabbt ut oddsen. Vem som helst kan göra ett misstag i ett sådant läge.

En annan strategi som även kan ändra oddsets utfall är att spela så enkelt som möjligt. Med denna strategi utmanar du genom ett enklare spel som göra att, trots ditt underläge, kan sätta din motståndare ur balans och på så vis vara oförutsägbart i situationen. Lika här kan ett enklare drag bidra till svårare utfall och stämmer därmed överens med den övre strategin.

Källa: Pexels

Aggressivt eller passivt, vilket är mest gynnsamt?

Passivt och aggressivt spelande inom schack kan jämföras med att spela spel som roulett, spelautomater eller andra mindre kända varianter av dessa spelformer. Som nämnt, så kommer utfallet om vinst avgöras på ”ett stort misstag” genom ett mer aggressivt schackspelande. Ett underläge i schack skulle därför kunna jämföras med att satsa allt på rött eller svart vid ett roulettbord – antingen vinner du eller förlorar du. Men genom en sådan strategi du ökar ändå chansen till dubbla vinstpengar.

Väljer man däremot att spela mer passivt vid ett underläge kommer utfallet med största sannolikhet resultera i fler mindre misstag, som även minskar chanserna för vinst. Ett passivt spelande kan därför jämföras med spel på spelautomater där man ofta spelar med många små insatser. Chansen att dubbla sina vinster vid en sådan spelstrategi minskas markant eftersom många små misstag i det här fallet resulterar i färre chanser till vinst.

Samma princip kan etablerad vid schackspel – ett mer aggressivt spelande, där ett drag kan vara avgörande för en vinst eller förlust, kan öka dina chanser att vinna medan ett passivt spelande, där många små passiva drag ofta leder till fler småmissar, därmed kan resultera i förlust.

Välj strategi efter egna preferenser

Som du nu förstår så kan ett djärvt och vågat spelande vara avgörande för en eventuell vinst vid ett underläge. Men självklart handlar det även om att använda en strategi som passar dig bäst. Att spela på ett sätt som inte stämmer överens med din egna spelstil kan vara fördärvande och skapa förvirring. Det är även lätt hänt att man endast fokuserar på den nya strategin och istället tappar fokus på själva spelet.

Att prova olika metoder är därför ett smart drag att etablera. Genom att öva sig själv i underläge, och lära sig av sina misstag, kan man utveckla nya spelstilar, som på så vis kan ge positiva resultat i framtiden.